• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Ceamurlia de Jos

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
46 04-10-2022 STAN DUMITRU, Primar; privind exprimarea acordului Consiliului Local al Comunei Ceamurlia de Jos pentru efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului “CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE –PRIMARIE CEAMURLIA DE JOS, JUDETUL TULCEA - -   - -
45 04-10-2022 STAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea depunerii cererii de finantare pentru proiectul “INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUDETUL TULCEA” - -   - -
44 04-10-2022 STAN DUMITRU, Primar; privind stabilirea numarului de burse ce se acorda in anul scolar 2022 - 2023 - -   - -
43 04-10-2022 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea procentului, reprezentand pierderi apa in retea la sistemul de alimentare cu apa din cadrul Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea. - -   - -
42 04-10-2022 STAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea Planului de actiune pe timpul iernii 2022-2023, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - -   - -
41 04-10-2022 STAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Ceamurlia de Jos, județul Tulcea, pentru perioada 2021-2027 da 2022-10-04   -
40 04-10-2022 STAN DUMITRU, Primar; privind rectificarea unui numar de 5 carti funciare , infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice, deschise pe comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - -   - -
39 04-10-2022 STAN DUMITRU, Primar; privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli , comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pe trimestrul IV, anul 2022 da 2022-10-04   -
38 08-09-2022 STAN DUMITRU, Primar; privind privind rectificarea unui numar de 2 carti funciare , infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice - -   - -
37 08-09-2022 STAN DUMITRU, Primar; privind privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli , comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pe trimestrul III, anul 2022 - -   - -
36 05-09-2022 STAN DUMITRU, Primar; privind privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului public al comunei Ceamurlia de Jos - -   - -
35 29-08-2022 STAN DUMITRU, Primar; privind privind alegerea presedintelui de sedinta - -   - -
34 25-08-2022 STAN DUMITRU, Primar; privind privind aprobarea documentaţiei de alipire a doua imobile apartinand domeniului privat al comunei Ceamurlia de Jos - -   - -
33 25-08-2022 STAN DUMITRU, Primar; privind privind rectificarea unui numar de 7 carti funciare , infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice - -   - -
32 04-08-2022 STAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - -   - -
31 04-08-2022 STAN DUMITRU, Primar; privind participarea Comunei Ceamurlia de Jos la “Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea Devizului General al obiectivului de investiții „Eficientizarea si modernizarea iluminatului public - -   - -
30 21-07-2022 STAN DUMITRU, Primar; privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 500 mp. teren situat in intravilanul satului Ceamurlia de Jos, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, drei. Niculae Denisa-Gabriela, pentru construirea unei locuinte proprietate personala. - -   - -
29 21-07-2022 STAN DUMITRU, Primar; privind rectificarea unui numar de 2 carti funciare , infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice, deschise pe comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - -   - -
28 21-07-2022 STAN DUMITRU, Primar; privind suplimentarea numarului de burse de ajutor social ce se acorda in semestrul al II – lea, anul scolar 2021 - 2022 - -   - -
27 14-07-2022 STAN DUMITRU, Primar; privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli prin virare de credite de la un capitol la altul, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pe trimestrul III, anul 2022 - -   - -
26 14-06-2022 STAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea elaborarii documentatiei tehnica pentru obiectivul de investitii “Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice – Sediu Primarie si Scoala Gimnaziala Ceamurlia de Jos” - -   - -
25 14-06-2022 STAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea lucrarilor de executie la obiectivul “ Renovare bazine apa potabila localitatile Ceamurlia de Jos si Lunca “ comuna Ceamurlia de Jos , judeţul Tulcea. - -   - -
24 14-06-2022 STAN DUMITRU, Primar; privind rectificarea unui numar de 5 carti funciare , infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice, deschise pe comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - -   - -
23 10-06-2022 STAN DUMITRU, Primar; privind modificarea structurii organizatorice, ştatului de funcţii si a numărului de personal din cadrul Primăriei comunei Ceamurlia de Jos , judeţul Tulcea - -   - -
22 18-05-2022 STAN DUMITRU, Primar; Privind stabilirea numarului de burse ce se acorda in semestrul al II – lea, anul scolar 2021 - 2022 - -   - -
21 18-05-2022 STAN DUMITRU, Primar; privind privind cooptarea dlui. BUCUR STEFAN, consilier local, in cadrul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judeţul Tulcea - -   - -
20 18-05-2022 STAN DUMITRU, Primar; Privind indexarea impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor speciale, cu rata inflatiei de 5,1 % pentru anul fiscal 2023 - -   - -
19 18-05-2022 STAN DUMITRU, Primar; privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pe trimestrul II, anul 2022 da 2022-05-18  
18 18-05-2022 STAN DUMITRU, Primar; Privind alegerea presedintelui de sedinta - -   - -
17 04-04-2022 STAN DUMITRU, Primar; Privind modificarea Anexei 2 la Hotararea Consiliului local nr. 14/30.03.2022 privind aprobarea structurii organizatorice, ştatului de funcţii si a numărului de personal din cadrul Primăriei comunei Ceamurlia de Jos - -   - -
16 24-03-2022 STAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea schimbarii destinatiei terenurilor concesionate conform Contractelor de concesiune nr. 8/15.06.2009 si nr. 9/15.06.2009 - -   - -
15 24-03-2022 STAN DUMITRU, Primar; Privind privind constatarea încetării de drept inainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei M.A. Feodorov - -   - -
14 21-03-2022 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea structurii organizatorice, ştatului de funcţii si a numărului de personal din cadrul Primăriei - -   - -
13 10-03-2022 STAN DUMITRU, Primar; Privind validarea dispoziției nr. 154/2021 - -   - -
12 18-02-2022 STAN DUMITRU, Primar; Privind alegerea viceprimarului comunei Ceamurlia de Jos - -   - -
11 25-02-2022 STAN DUMITRU, Primar; Privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de viceprimar - -   - -
10 25-02-2022 STAN DUMITRU, Primar; Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli - -   - -
9 18-02-2022 STAN DUMITRU, Primar; Privind privind desemnarea consilierilor locali, care să facă parte din comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale d-lui B.I. - -   - -
8 18-02-2022 STAN DUMITRU, Primar; Privind revocarea Hotararii Consiliului local nr. 27/25.08.2021 - -   - -
7 18-02-2022 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local - -   - -
6 18-02-2022 STAN DUMITRU, Primar; Privind stabilirea cuantumului bursei de merit si bursei sociale precum si numarul acestora ce se acorda in anul scolar 2021 - 2022 - -   - -
5 11-02-2022 STAN DUMITRU, Primar; Privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant - -   - -
4 07-02-2022 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli - -   - -
3 03-01-2022 ANANE GHEORGHE, Consilier; STAN DUMITRU, Primar;... Privind utilizarea sumelor din excedentul bugetului rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2021 - -   - -
2 03-01-2022 STAN DUMITRU, Primar; Privind utilizare sume din excedent buget local - -   - -
1 03-01-2022 STAN DUMITRU, Primar; Privind alegerea președintelui de ședință - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină