• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Ceamurlia de Jos

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
18 20-05-2024 STAN DUMITRU, Primar; Privind alegerea presedintelui de sedinta - -   - -
17 17-05-2024 STAN DUMITRU, Primar; Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pe trimestrul II, anul 2024 - -   - -
16 14-05-2024 STAN DUMITRU, Primar; Privind retragerea dreptului de folosinta gratuita a suprafetei de 500 mp. teren situat in intravilanul satului Ceamurlia de Jos, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, dlui. ANDREI MARIUS- ALEXANDRU, pentru construirea unei locuinte proprietate personala. - -   - -
15 14-05-2024 STAN DUMITRU, Primar; Privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 500 mp. teren situat in intravilanul satului Ceamurlia de Jos, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, dlui. Acsinte Viorel-Petrisor, pentru construirea unei locuinte proprietate personala. - -   - -
14 14-05-2024 STAN DUMITRU, Primar; Pentru modificarea art. 1 din H.C.L nr. 6/12.02.2024 privind incetarea activitatii Serviciului social de zi "Centrul de asistenta dupa programul scolar" organizat ca structura fara personalitate juridica in cadrul aparatului de specialitate al primarului - -   - -
13 19-04-2024 STAN DUMITRU, Primar; Privind acordul de rectificare a unor carti funciare infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice, asupra unor imobile situate in intravilanul comunei Ceamurlia de Jos, judeţul Tulcea - -   - -
12 19-04-2024 STAN DUMITRU, Primar; Privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea. - -   - -
11 19-04-2024 STAN DUMITRU, Primar; Privind continuarea activitatii Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in actuala forma juridica - -   - -
10 19-04-2024 STAN DUMITRU, Primar; Privind indexarea impozitelor și taxelor locale cu 10,4%, pentru anul fiscal 2025 - -   - -
9 23-02-2024 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea Devizului general actualizat și a indicatorilor economici actualizați, pentru realizarea proiectului „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE COMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUDEȚ TULCEA” - -   - -
8 12-02-2024 STAN DUMITRU, Primar; Privind alegerea presedintelui de sedinta - -   - -
7 05-02-2024 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 1895 mp. teren intravilan apartinand domeniului privat al comunei - -   - -
6 05-02-2024 STAN DUMITRU, Primar; Privind desfiintarea Serviciului social de zi "Centrul de asistenta dupa programul scolar" - -   - -
5 05-02-2024 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli , a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pentru anul 2024 - -   - -
4 08-01-2024 STAN DUMITRU, Primar; Privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea. - -   - -
3 08-01-2024 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea Planului Local de Actiune pentru romi, pentru anul 2024, in comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - -   - -
2 08-01-2024 STAN DUMITRU, Primar; Privind utilizarea sumelor din excedentul bugetului rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2023, pentru finantarea cheltuielilor de functionare a Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare, in anul 2024 - -   - -
1 08-01-2024 STAN DUMITRU, Primar; Privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat in comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pentru anul scolar 2024-2025 - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină