• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Ceamurlia de Jos: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 13/25-04-2024 Privind acordul de rectificare a unei carti funciare infiintata ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice, pentru un imobil situat in intravilanul comunei Ceamurlia de Jos, judeţul Tulcea 04-05-2024    -
HCL 12/25-04-2024 Privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea 04-05-2024    -
HCL 11/25-04-2024 Privind continuarea activitatii Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in actuala forma juridica 04-05-2024    -
HCL 10/25-04-2024 Privind indexarea impozitelor și taxelor locale cu 10,4 % pentru anul fiscal 2025 04-05-2024    -
HCL 9/26-02-2024 Privind aprobarea Devizului general actualizat și a indicatorilor economici actualizați, pentru realizarea proiectului „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE COMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUDEȚ TULCEA” 06-03-2024    - -
HCL 8/12-02-2024 Privind alegerea presedintelui de sedinta 21-02-2024    - -
HCL 7/12-02-2024 Privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 1895 mp. teren intravilan apartinand domeniului privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea 21-02-2024    - -
HCL 6/12-02-2024 Privind incetarea activitatii Serviciului social de zi "Centrul de asistenta dupa programul scolar" organizat ca structura fara personalitate juridica in cadrul aparatului de specialitate al primarului 21-02-2024    - -
HCL 5/12-02-2024 Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli , a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pentru anul 2024 21-02-2024    -
HCL 4/15-01-2024 Privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea 24-01-2024    -
HCL 3/15-01-2024 Privind aprobarea Planului Local de Actiune pentru romi, pentru anul 2024, in comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea 24-01-2024    -
HCL 2/15-01-2024 Privind utilizarea sumelor din excedentul bugetului rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2023, pentru finantarea cheltuielilor de functionare a Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare, in anul 2024 24-01-2024    - -
HCL 1/15-01-2024 Privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat in comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pentru anul scolar 2024-2025 24-01-2024    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină