Strategia de dezvoltare

 
Strategia Intergrată de Dezvoltare Durabilă a Comunei Ceamurlia de Jos 2014-2020
 

   Orice comunitate rurală modernă trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sa viitoare. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse preţioase.
   Direcţiile de dezvoltare strategică ale localităţii  Ceamurlia de Jos au în vedere crearea echilibrului între ceea ce oferă în mod natural localitatea şi împrejurimile, dorinţa administraţiei şi a cetăţenilor de a avea un trai cât mai bun.         
    Metodologia de realizare a documentului asigură participarea tuturor categoriilor sociale, creând un mediu propice pentru exprimarea atât a nevoilor, cât şi a dorinţelor cetăţenilor, mediului de afaceri, mediului cultural şi social, administraţiei şi instituţiilor.
   Stabilirea Portofoliului de Proiecte al Comunei Ceamurlia de Jos, pentru perioada 2014 -2020, s-a făcut urmărindu-se realismul în evaluarea resurselor financiare existente şi a posibilităţilor de dezvoltare urmărind ca, schimbările în bine care se vor realiza să fie observabile sub toate aspectele vieţii.