• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Ceamurlia de Jos: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 44/10-10-2022 privind exprimarea acordului Consiliului Local al Comunei Ceamurlia de Jos pentru efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului “CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE –PRIMARIE CEAMURLIA DE JOS, JUDETUL TULCEA” prin “Planul National de Redresare si Rezilienta Componenta C10- Fondul local, I.3 –Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ-terioriale” 19-10-2022    - -
HCL 43/10-10-2022 privind aprobarea depunerii cererii de finantare pentru proiectul “INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUDETUL TULCEA 19-10-2022    - -
HCL 42/10-10-2022 privind privind stabilirea numarului de burse ce se acorda in anul scolar 2022 - 2023 19-10-2022    - -
HCL 41/10-10-2022 privind aprobarea procentului, reprezentand pierderi apa in retea la sistemul de alimentare cu apa din cadrul Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea. 19-10-2022    - -
HCL 40/10-10-2022 privind aprobarea Planului de actiune pe timpul iernii 2022-2023, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea 19-10-2022    -
HCL 39/10-10-2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Ceamurlia de Jos, județul Tulcea, pentru perioada 2021-2027 19-10-2022    - -
HCL 38/10-10-2022 privind rectificarea unui numar de 5 carti funciare , infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice, deschise pe comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea 19-10-2022    - -
HCL 37/10-10-2022 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli , comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pe trimestrul IV, anul 2022 19-10-2022    - -
HCL 36/12-09-2022 privind rectificarea unui numar de 2 carti funciare , infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice, deschise pe comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea 21-09-2022    - -
HCL 35/12-09-2022 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli , comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pe trimestrul III, anul 2022 21-09-2022    -
HCL 34/29-08-2022 privind alegerea presedintelui de sedinta 07-09-2022    - -
HCL 33/29-08-2022 privind privind aprobarea documentaţiei de alipire a doua imobile apartinand domeniului privat al comunei Ceamurlia de Jos 07-09-2022    - -
HCL 32/29-08-2022 privind privind rectificarea unui numar de 7 carti funciare , infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice 07-09-2022    - -
HCL 31/11-08-2022 privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie de la Fondul de Garantare a Creditului Rural 20-08-2022    - -
HCL 30/11-08-2022 privind participarea Comunei Ceamurlia de Jos la “Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea Devizului General al obiectivului de investiții „Eficientizarea si modernizarea iluminatului public 20-08-2022    -
HCL 29/29-07-2022 privind atribuirea în folosință gratuită a unui lot pentru constrirea unui imobil d-rei Niculae Denisa-Gabriela 07-08-2022    - -
HCL 28/29-07-2022 privind rectificare CF intabulate pe Comuna 07-08-2022    - -
HCL 27/29-07-2022 privind suplimentarea numarului de burse pentru trim. II 2022 07-08-2022    - -
HCL 26/18-07-2022 privind rectificare BVC trim III 27-07-2022    -
HCL 25/23-06-2022 privind aprobarea elaborarii documentatiei tehnica pentru obiectivul de investitii “Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice – Sediu Primarie si Scoala Gimnaziala Ceamurlia de Jos” 02-07-2022    - -
HCL 24/23-06-2022 privind renovarea bazinelor de apă potabilă în Ceamurlia de Jos și Lunca 02-07-2022    - -
HCL 23/23-06-2022 privind rectificarea CF intabulate pe Comună 02-07-2022    - -
HCL 22/23-06-2022 privind organigrama și ștatul de funcții 02-07-2022    -
HCL 21/25-05-2022 privind stabilirea numărului de burse ce se acordă în sem II din anul școlar 2021-2022 03-06-2022    -
HCL 20/25-05-2022 privind cooptarea d-lui Bucur Ștefan în cadrul comisiei nr 1 a Consiliului Local 03-06-2022    - -
HCL 19/25-05-2022 privind indexarea impozitelor și taxelor cu 5,1 în anul 2023 03-06-2022    -
HCL 18/25-05-2022 privind rectificarea BVC trim II 03-06-2022    -
HCL 17/25-05-2022 privind presedintele de sedinta 03-06-2022    -
HCL 16/20-04-2022 privind modificarea Anexei 2 la Hotararea Consiliului local nr. 14/30.03.2022 privind aprobarea structurii organizatorice, ştatului de funcţii si a numărului de personal din cadrul Primăriei comunei Ceamurlia de Jos 29-04-2022    -
HCL 15/30-03-2022 Privind privind constatarea încetării de drept inainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei și vacantarea locului de consilier 08-04-2022    - -
HCL 14/30-03-2022 Privind aprobarea structurii organizatorice, ştatului de funcţii si a numărului de personal din cadrul Primăriei 08-04-2022    -
HCL 13/10-03-2022 Privind validarea dispoziției nr. 154/2021 19-03-2022    -
HCL 12/30-03-2022 Privind alegerea viceprimarului comunei Ceamurlia de Jos 08-04-2022    - -
HCL 11/28-02-2022 Privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de viceprimar 09-03-2022    - -
HCL 10/28-02-2022 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 09-03-2022    -
HCL 9/28-02-2022 Privind privind desemnarea consilierilor locali, care să facă parte din comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale d-lui B.I. 09-03-2022    - -
HCL 8/28-02-2022 Privind revocarea Hotararii Consiliului local nr. 27/25.08.2021 09-03-2022    - -
HCL 7/28-02-2022 Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local 09-03-2022    -
HCL 6/28-02-2022 Privind stabilirea cuantumului bursei de merit si bursei sociale precum si numarul acestora ce se acorda in anul scolar 2021 - 2022 09-03-2022    - -
HCL 5/28-02-2022 Privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant 09-03-2022    - -
HCL 4/11-02-2022 Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli 20-02-2022    -
HCL 3/31-01-2022 Privind utilizare sume din excedent buget local 09-02-2022    - -
HCL 2/31-01-2022 Privind utilizarea sumelor din excedentul bugetului rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2021 09-02-2022    - -
HCL 1/31-01-2022 Privind alegerea președintelui de ședință 09-02-2022    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină