• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Ceamurlia de Jos: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 5/31-01-2023 Privind aprobarea depunerii proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Scolii Gimnaziale Ceamurlia de Jos, Judetul Tulcea” si a cheltuielilor legate de proiect, in vederea depunerii in cadrul Planului Național de Redresare si Reziliență (PNRR) 09-02-2023    -
HCL 4/31-01-2023 Privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat in comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pentru anul scolar 2023-2024 09-02-2023    - -
HCL 3/31-01-2023 Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli , a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pentru anul 2023 09-02-2023    -
HCL 2/16-01-2023 Privind utilizarea sumelor din excedentul bugetului rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2022, pentru finantarea cheltuielilor de functionare a Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare, in anul 2023 25-01-2023    - -
HCL 1/16-01-2023 Privind modificarea Hotararii nr.44/10.10.2022 privind exprimarea acordului Consiliului Local al Comunei Ceamurlia de Jos pentru efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului “CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE –PRIMARIE CEAMURLIA DE JOS, JUDETUL TULCEA” 25-01-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină