• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Ceamurlia de Jos

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
29 26-04-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind efectuarea platii in suma de 20.000 lei reprezentantd deplasarea Ansamblul folcloric de cantece si dansuri populare “GOLOVITA” al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in Turcia - -   - -
28 21-04-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea. - -   - -
27 21-04-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind aderarea si includerea teritoriului comunei Ceamurlia de Jos la parteneriatul /teritoriul eligibil LEADER ”Asociatia G.A.L Razim”, - -   - -
26 21-04-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 8950 mp. teren intravilan apartinand domeniului privat al comunei - -   - -
25 21-04-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind modificarea structurii organizatorice, ştatului de funcţii si a numărului de personal din cadrul Primăriei comunei Ceamurlia de Jos - -   - -
24 21-04-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind indexarea impozitelor și taxelor locale cu 13,8 % pentru anul fiscal 2024 - -   - -
23 20-04-2023 STAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I.și a indicatorilo rtehnico-economici pentru proiectul:“ CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE –PRIMARIE CEAMURLIA DE JOS, JUDETUL TULCEA” proiect finanțat prin“Planul National de Redresare si Rezilienta Componenta C10- Fondul local, I.3 –Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ-terioriale” - -   - -
22 20-04-2023 STAN DUMITRU, Primar; privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 7/17.02.2023 privind implementarea proiectului ”DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE COMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUDEȚ TULCEA” - -   - -
21 28-03-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind privind intocmirea documentaţiei de alipire a doua imobile apartinand domeniului privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - -   - -
20 30-03-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind pentru completarea Hotararii Consiliului Local nr. 8/23.02.2023 privind trecerea din domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos în domeniul public al comunei Ceamurlia de Jos, a terenului in suprafata de 817 mp. si introducerea acestuia in domeniul public al comunei - -   - -
19 23-03-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 6350 mp situat in intravilanul localitatii Lunca, identificat in T 39, A217, apartinand domeniului privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea catre S.C. PRODEX TURISM SRL proprietarul constructiilor existente pe teren. - -   - -
18 23-03-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea. - -   - -
17 23-03-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind rectificarea unor carti funciare, infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice, deschise pe comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - -   - -
16 23-03-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind exprimarea acordului Consiliului Local al Comunei Ceamurlia de Jos pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice- Faza DALI si a indicatorilor tehnico-economici si acordul privind asigurarea si sutinerea contributiei financiare aferente cheltuielilor implementarii proiectului “Eficientizarea si modernizarea iluminatului public, Comuna Ceamurlia de Jos, Judetul Tulcea” prin “Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public” - -   - -
15 23-03-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind extinderea intravilanului UAT comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - -   - -
14 23-03-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind alegerea presedintelui de sedinta - -   - -
13 17-02-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea Raportului de evaluare , in vederea vanzarii terenului in suprafata de 6022 mp situat in intravilanul localitatii Lunca, identificat in T 29, P114, NC 36398, apartinand domeniului privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - -   - -
12 17-02-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si UAT Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in cadrul Proiectului “HUB de Servicii MMSS – SII MMSS” cad MySmis 130963 - -   - -
11 17-02-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind stabilirea unei burse de ajutor social ce se acorda in anul scolar 2022 - 2023 - -   - -
10 17-02-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind rectificarea unor carti funciare, infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice, deschise pe comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - -   - -
9 17-02-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pentru anul 2023 - -   - -
8 17-02-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind trecerea din domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos în domeniul public al comunei Ceamurlia de Jos, a terenului in suprafata de 817 mp. si introducerea acestuia in domeniul public al comunei - -   - -
7 16-02-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind implementarea proiectului ”DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE COMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUDEȚ TULCEA” - -   - -
6 16-02-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea MEMORIULUI JUSTIFICATIV pentru realizarea investiției ”DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE COMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUDEȚ TULCEA” - -   - -
5 25-01-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea depunerii proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Scolii Gimnaziale Ceamurlia de Jos, Judetul Tulcea” si a cheltuielilor legate de proiect, in vederea depunerii in cadrul Planului Național de Redresare si Reziliență (PNRR) - -   - -
4 22-01-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat in comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pentru anul scolar 2023-2024 - -   - -
3 25-02-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli , a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pentru anul 2023 - -   - -
2 16-01-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind utilizarea sumelor din excedentul bugetului rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2022, pentru finantarea cheltuielilor de functionare a Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare, in anul 2023 - -   - -
1 12-01-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind modificarea Hotararii nr.44/10.10.2022 privind exprimarea acordului Consiliului Local al Comunei Ceamurlia de Jos pentru efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului “CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE –PRIMARIE CEAMURLIA DE JOS, JUDETUL TULCEA” - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină