• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Ceamurlia de Jos

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
9 23-02-2024 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea Devizului general actualizat și a indicatorilor economici actualizați, pentru realizarea proiectului „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE COMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUDEȚ TULCEA” - -   - -
8 12-02-2024 STAN DUMITRU, Primar; Privind alegerea presedintelui de sedinta - -   - -
7 05-02-2024 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 1895 mp. teren intravilan apartinand domeniului privat al comunei - -   - -
6 05-02-2024 STAN DUMITRU, Primar; Privind desfiintarea Serviciului social de zi "Centrul de asistenta dupa programul scolar" - -   - -
5 05-02-2024 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli , a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pentru anul 2024 - -   - -
4 08-01-2024 STAN DUMITRU, Primar; Privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea. - -   - -
3 08-01-2024 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea Planului Local de Actiune pentru romi, pentru anul 2024, in comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - -   - -
2 08-01-2024 STAN DUMITRU, Primar; Privind utilizarea sumelor din excedentul bugetului rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2023, pentru finantarea cheltuielilor de functionare a Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare, in anul 2024 - -   - -
1 08-01-2024 STAN DUMITRU, Primar; Privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat in comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pentru anul scolar 2024-2025 - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină