• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Ceamurlia de Jos

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
73 06-11-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea documentației tehnico-economice faza PT.și a indicatorilor .tehnico-economici pentru proiectul:“ Infiintare Centru de Colectare prin Aport Voluntar in comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea” proiect finanțat prin“Planul National de Redresare si Rezilienta Componenta C3 – Managementul deseurilor, Investitia I1, subinvestitia I1.A. Infiintarea de centre de colectare prin aport voluntar - -   - -
72 06-11-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea documentației tehnico-economice faza PT.și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul:“ Cresterea Eficientei Energetice si Gestionarea Inteligenta a Energiei in Cladirile Pubice” proiect finanțat prin“Planul National de Redresare si Rezilienta Componenta C10- Fondul local, I.3 –Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ-terioriale - -   - -
71 06-11-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceamurlia de Jos, judeţul Tulcea, începând cu 1 ianuarie 2024 - -   - -
70 06-11-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceamurlia de Jos, judeţul Tulcea, începând cu luna noiembrie 2023 - -   - -
69 06-11-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public de Alimetare cu Apa si Canalizare, pe trim. IV, anul 2023 - -   - -
68 03-11-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind cooptarea dlui. M.N, consilier local, in cadrul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judeţul Tulcea - -   - -
67 06-11-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind alegerea presedintelui de sedinta - -   - -
66 10-10-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind acordul de rectificare a unei carti funciare infiintata ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice, pentru un imobil situat in intravilanul comunei Ceamurlia de Jos, judeţul Tulcea - -   - -
65 21-09-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - -   - -
64 26-09-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea studiului de fezabilitate.și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUDETUL TULCEA” proiect finanțat prin“Planul National de Redresare si Rezilienta Componenta C3-Managementul deseurilor, Investitia I1, subinvestita I1.A. Infiintarea de centre de colectare prin aport voluntar - -   - -
63 21-09-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind modificarea structurii organizatorice, ştatului de funcţii si a numărului de personal din cadrul Primăriei comunei Ceamurlia de Jos , judeţul Tulcea - -   - -
62 21-09-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind constatarea încetării de drept inainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului P. Gh. si declararea vacanta a locului de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - -   - -
61 21-09-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind stabilirea datei la care va fi sarbatorita “Ziua localitatii Lunca, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea” - -   - -
60 21-09-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea Planului de actiune pe timpul iernii 2023-2024, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - -   - -
59 21-09-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind rectificarea unor carti funciare, infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice, deschise pe comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - -   - -
58 21-09-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie nr. 320 din 16.07.2018 pana la data de 23.03.2024 - -   - -
57 07-09-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului public al comunei Ceamurlia de Jos , judeţul Tulcea - -   - -
56 23-08-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achizizția produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României in perioada 2023 – 2029 - -   - -
55 23-08-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli , comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pe trimestrul III, anul 2023 - -   - -
54 21-08-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea realizării obiectivului de investiții ” Construire trotuare pietonale adiacente, pe partea stânga a strazii Eternitatii, localitatea Lunca, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea “, cu finanțare din surse legal constituite - buget local, fonduri europene nerambursabile, alte fonduri guvernamentale - -   - -
53 21-08-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind rectificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Eficientizarea si modernizarea iluminatului public, Comuna Ceamurlia de Jos, Judetul Tulcea” - -   - -
52 16-08-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea detalierii pozitiei globale nr. 3 din anexa la HCL nr. 8/21.02.2018 privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - -   - -
51 16-08-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind rectificarea unor carti funciare, infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice, deschise pe comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - -   - -
50 16-08-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli , comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pe trimestrul III, anul 2023 - -   - -
49 26-07-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind alegerea presedintelui de sedinta - -   - -
48 26-07-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind acordul de principiu in vederea concesionarii, prin licitatie publica, a suprafetei de 250 mp. teren situat in satul Ceamurlia de Jos, identificat in Tarla 14, Parcela 40, nr. CF 35477, aflat in domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - -   - -
47 26-07-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind acordul de principiu in vederea concesionarii, prin licitatie publica, a suprafetei de 5108 mp. teren situat in satul Ceamurlia de Jos, identificat in Tarla 15, Parcela 45/1, nr. CF 35508, aflat in domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - -   - -
46 26-07-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „EXTINDERE CENTRU DE COLECTARE PRODUSE AGRICOLE” satul Lunca, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, beneficiar S.C. Biochem Organics SRL - -   - -
45 26-07-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea includerii teritoriului administrativ al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in teritoriul eligibil al parteneriatului public-privat “Grup Local pentru Pescarie Durabila in Delta Dunării”, in vederea implementării noii STRATEGll DE DEZVOL TARE LOCALĂ INTEGRATĂ ÎN DELTA DUNĂRII in perioada de programare 2021-2027 - -   - -
44 26-07-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind sistarea/rectificarea unor carti funciare, infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice, deschise pe comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - -   - -
43 23-06-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica , a suprafetei de 13562 mp. teren situat in satul Ceamurlia de Jos, identificat in Tarla 16, Parcela 41,42, nr. CF 35545, aflat in domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - -   - -
42 23-06-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica , a suprafetei de 1423 mp. teren situat in satul Ceamurlia de Jos, identificat in Tarla 16, Parcela 18, 23 nr. CF 35797, aflat in domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea. - -   - -
41 23-06-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica , a suprafetei de 1561 mp. teren situat in satul Lunca, identificat in Tarla 39, Parcela 220/1, nr. CF 37136, aflat in domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea. - -   - -
40 23-06-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind rectificarea cartii funciare nr. 38243, infiintata ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice, deschisa pe comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - -   - -
39 23-06-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli , comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pe trimestrul II, anul 2023 - -   - -
38 15-06-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind acordarea a unui mandat special, acordat expres domnului Stan Dumitru, primar al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in vederea exercitarii dreptului la vot in cadrul sedintei AGA Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea, pentru actualizarea tarifelor pentru colectarea, sortarea si transportul deşeurilor municipale, fractie umeda si fractie uscata - -   - -
37 18-05-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea procentului, reprezentand pierderi apa in retea la sistemul de alimentare cu apa din cadrul Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea. - -   - -
36 18-05-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea infiintarii asezamantului cultural, denumit Ansamblul folcloric de cantece si dansuri populare “DOBROGEANCA” al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea. - -   - -
35 18-05-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea infiintarii asezamantului cultural, denumit Ansamblul folcloric de cantece si dansuri populare “GOLOVITA” al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea. - -   - -
34 18-05-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind acordul de principiu in vederea concesionarii, prin licitatie publica, a suprafetei de 13562 mp. teren situat in satul Ceamurlia de Jos, identificat in Tarla 16, Parcela 41,42 nr. CF 35545, aflat in domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea. - -   - -
33 18-05-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind acordul de principiu in vederea concesionarii, prin licitatie publica, a suprafetei de 1423 mp. teren situat in satul Ceamurlia de Jos, identificat in Tarla 16, Parcela 18,23 nr. CF 35797, aflat in domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea. - -   - -
32 18-05-2023 STAN DUMITRU, Primar; privind acordul de principiu in vederea concesionarii, prin licitatie publica, a suprafetei de 1561 mp. teren situat in satul Lunca, identificat in Tarla 39, Parcela 220/1, nr. CF 37136, aflat in domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea. - -   - -
31 18-05-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind sistarea/rectificarea unor carti funciare, infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice, deschise pe comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - -   - -
30 18-05-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea. - -   - -
29 26-04-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind efectuarea platii in suma de 20.000 lei reprezentantd deplasarea Ansamblul folcloric de cantece si dansuri populare “GOLOVITA” al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in Turcia - -   - -
28 21-04-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea. - -   - -
27 21-04-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind aderarea si includerea teritoriului comunei Ceamurlia de Jos la parteneriatul /teritoriul eligibil LEADER ”Asociatia G.A.L Razim”, - -   - -
26 21-04-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 8950 mp. teren intravilan apartinand domeniului privat al comunei - -   - -
25 21-04-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind modificarea structurii organizatorice, ştatului de funcţii si a numărului de personal din cadrul Primăriei comunei Ceamurlia de Jos - -   - -
24 21-04-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind indexarea impozitelor și taxelor locale cu 13,8 % pentru anul fiscal 2024 - -   - -
23 20-04-2023 STAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I.și a indicatorilo rtehnico-economici pentru proiectul:“ CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE –PRIMARIE CEAMURLIA DE JOS, JUDETUL TULCEA” proiect finanțat prin“Planul National de Redresare si Rezilienta Componenta C10- Fondul local, I.3 –Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ-terioriale” - -   - -
22 20-04-2023 STAN DUMITRU, Primar; privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 7/17.02.2023 privind implementarea proiectului ”DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE COMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUDEȚ TULCEA” - -   - -
21 28-03-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind privind intocmirea documentaţiei de alipire a doua imobile apartinand domeniului privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - -   - -
20 30-03-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind pentru completarea Hotararii Consiliului Local nr. 8/23.02.2023 privind trecerea din domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos în domeniul public al comunei Ceamurlia de Jos, a terenului in suprafata de 817 mp. si introducerea acestuia in domeniul public al comunei - -   - -
19 23-03-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 6350 mp situat in intravilanul localitatii Lunca, identificat in T 39, A217, apartinand domeniului privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea catre S.C. PRODEX TURISM SRL proprietarul constructiilor existente pe teren. - -   - -
18 23-03-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea. - -   - -
17 23-03-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind rectificarea unor carti funciare, infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice, deschise pe comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - -   - -
16 23-03-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind exprimarea acordului Consiliului Local al Comunei Ceamurlia de Jos pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice- Faza DALI si a indicatorilor tehnico-economici si acordul privind asigurarea si sutinerea contributiei financiare aferente cheltuielilor implementarii proiectului “Eficientizarea si modernizarea iluminatului public, Comuna Ceamurlia de Jos, Judetul Tulcea” prin “Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public” - -   - -
15 23-03-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind extinderea intravilanului UAT comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - -   - -
14 23-03-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind alegerea presedintelui de sedinta - -   - -
13 17-02-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea Raportului de evaluare , in vederea vanzarii terenului in suprafata de 6022 mp situat in intravilanul localitatii Lunca, identificat in T 29, P114, NC 36398, apartinand domeniului privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - -   - -
12 17-02-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si UAT Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in cadrul Proiectului “HUB de Servicii MMSS – SII MMSS” cad MySmis 130963 - -   - -
11 17-02-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind stabilirea unei burse de ajutor social ce se acorda in anul scolar 2022 - 2023 - -   - -
10 17-02-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind rectificarea unor carti funciare, infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice, deschise pe comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - -   - -
9 17-02-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pentru anul 2023 - -   - -
8 17-02-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind trecerea din domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos în domeniul public al comunei Ceamurlia de Jos, a terenului in suprafata de 817 mp. si introducerea acestuia in domeniul public al comunei - -   - -
7 16-02-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind implementarea proiectului ”DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE COMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUDEȚ TULCEA” - -   - -
6 16-02-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea MEMORIULUI JUSTIFICATIV pentru realizarea investiției ”DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE COMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUDEȚ TULCEA” - -   - -
5 25-01-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea depunerii proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Scolii Gimnaziale Ceamurlia de Jos, Judetul Tulcea” si a cheltuielilor legate de proiect, in vederea depunerii in cadrul Planului Național de Redresare si Reziliență (PNRR) - -   - -
4 22-01-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat in comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pentru anul scolar 2023-2024 - -   - -
3 25-02-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli , a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pentru anul 2023 - -   - -
2 16-01-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind utilizarea sumelor din excedentul bugetului rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2022, pentru finantarea cheltuielilor de functionare a Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare, in anul 2023 - -   - -
1 12-01-2023 STAN DUMITRU, Primar; Privind modificarea Hotararii nr.44/10.10.2022 privind exprimarea acordului Consiliului Local al Comunei Ceamurlia de Jos pentru efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului “CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE –PRIMARIE CEAMURLIA DE JOS, JUDETUL TULCEA” - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină