• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Ceamurlia de Jos

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
44 10-10-2022 BUCUR ȘTEFAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 160/04-10-2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara privind exprimarea acordului Consiliului Local al Comunei Ceamurlia de Jos pentru efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului “CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE –PRIMARIE CEAMURLIA DE JOS, JUDETUL TULCEA” prin “Planul National de Redresare si Rezilienta Componenta C10- Fondul local, I.3 –Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ-terioriale” da - -
43 10-10-2022 BUCUR ȘTEFAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 160/04-10-2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara privind aprobarea depunerii cererii de finantare pentru proiectul “INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUDETUL TULCEA - - -
42 10-10-2022 BUCUR ȘTEFAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 160/04-10-2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara privind privind stabilirea numarului de burse ce se acorda in anul scolar 2022 - 2023 - - -
41 10-10-2022 BUCUR ȘTEFAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 160/04-10-2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara privind aprobarea procentului, reprezentand pierderi apa in retea la sistemul de alimentare cu apa din cadrul Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea. - - -
40 10-10-2022 BUCUR ȘTEFAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 160/04-10-2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara privind aprobarea Planului de actiune pe timpul iernii 2022-2023, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - -
39 10-10-2022 BUCUR ȘTEFAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 160/04-10-2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Ceamurlia de Jos, județul Tulcea, pentru perioada 2021-2027 da - -
38 10-10-2022 BUCUR ȘTEFAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 160/04-10-2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara privind rectificarea unui numar de 5 carti funciare , infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice, deschise pe comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - - -
37 10-10-2022 BUCUR ȘTEFAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 160/04-10-2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli , comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pe trimestrul IV, anul 2022 - - -
36 12-09-2022 BUCUR ȘTEFAN, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 137/25-08-2022 Privind convocarea Consilului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta extraordinara privind rectificarea unui numar de 2 carti funciare , infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice, deschise pe comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - - -
35 12-09-2022 BUCUR ȘTEFAN, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 137/25-08-2022 Privind convocarea Consilului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta extraordinara privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli , comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pe trimestrul III, anul 2022 da -
34 29-08-2022 BUCUR ȘTEFAN, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 137/25-08-2022 Privind convocarea Consilului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta extraordinara privind alegerea presedintelui de sedinta - - -
33 29-08-2022 BUCUR ȘTEFAN, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 137/25-08-2022 Privind convocarea Consilului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta extraordinara privind privind aprobarea documentaţiei de alipire a doua imobile apartinand domeniului privat al comunei Ceamurlia de Jos - - -
32 29-08-2022 BUCUR ȘTEFAN, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 137/25-08-2022 Privind convocarea Consilului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta extraordinara privind privind rectificarea unui numar de 7 carti funciare , infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice - - -
31 11-08-2022 ANANE GHEORGHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 124/04-08-2022 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - - -
30 11-08-2022 ANANE GHEORGHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 124/04-08-2022 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara privind participarea Comunei Ceamurlia de Jos la “Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea Devizului General al obiectivului de investiții „Eficientizarea si modernizarea iluminatului public - -
29 29-07-2022 ANANE GHEORGHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 116/22-07-2022 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara privind atribuirea în folosință gratuită a unui lot pentru constrirea unui imobil d-rei Niculae Denisa-Gabriela - - -
28 29-07-2022 ANANE GHEORGHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 116/22-07-2022 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara privind rectificare CF intabulate pe Comuna - - -
27 29-07-2022 ANANE GHEORGHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 116/22-07-2022 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara privind suplimentarea numarului de burse pentru trim. II 2022 - - -
26 18-07-2022 ANANE GHEORGHE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 114/14-07-2022 Privind convocarea Consilului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta extraordinara privind rectificare BVC trim III - -
25 23-06-2022 ANANE GHEORGHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 102/16-06-2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara privind aprobarea elaborarii documentatiei tehnica pentru obiectivul de investitii “Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice – Sediu Primarie si Scoala Gimnaziala Ceamurlia de Jos” - - -
24 23-06-2022 ANANE GHEORGHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 102/16-06-2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara privind renovarea bazinelor de apă potabilă în Ceamurlia de Jos și Lunca - - -
23 23-06-2022 ANANE GHEORGHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 102/16-06-2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara privind rectificarea CF intabulate pe Comună - - -
22 23-06-2022 ANANE GHEORGHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 102/16-06-2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara privind organigrama și ștatul de funcții - -
21 25-05-2022 ANANE GHEORGHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 81/18-05-2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara privind stabilirea numărului de burse ce se acordă în sem II din anul școlar 2021-2022 - -
20 25-05-2022 ANANE GHEORGHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 81/18-05-2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara privind cooptarea d-lui Bucur Ștefan în cadrul comisiei nr 1 a Consiliului Local - - -
19 25-05-2022 ANANE GHEORGHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 81/18-05-2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara privind indexarea impozitelor și taxelor cu 5,1 în anul 2023 - -
18 25-05-2022 ANANE GHEORGHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 81/18-05-2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara privind rectificarea BVC trim II da -
17 25-05-2022 ANANE GHEORGHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 81/18-05-2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara privind presedintele de sedinta - -
16 20-04-2022 PETRICA EUGEN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 68/14-04-2022 Convocare Consiliu Local în ședință ordinară privind modificarea Anexei 2 la Hotararea Consiliului local nr. 14/30.03.2022 privind aprobarea structurii organizatorice, ştatului de funcţii si a numărului de personal din cadrul Primăriei comunei Ceamurlia de Jos - -
15 30-03-2022 PETRICA EUGEN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 51/24-03-2022 Convocarea Consiliului Local Privind privind constatarea încetării de drept inainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei și vacantarea locului de consilier - - -
14 30-03-2022 PETRICA EUGEN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 51/24-03-2022 Convocarea Consiliului Local Privind aprobarea structurii organizatorice, ştatului de funcţii si a numărului de personal din cadrul Primăriei - -
13 10-03-2022 PETRICA EUGEN, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 30/18-02-2022 Convocare ședință ordinară Privind validarea dispoziției nr. 154/2021 - -
12 30-03-2022 PETRICA EUGEN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 30/18-02-2022 Convocare ședință ordinară Privind alegerea viceprimarului comunei Ceamurlia de Jos - - -
11 28-02-2022 PETRICA EUGEN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 30/18-02-2022 Convocare ședință ordinară Privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de viceprimar - - -
10 28-02-2022 PETRICA EUGEN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 30/18-02-2022 Convocare ședință ordinară Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli - -
9 28-02-2022 PETRICA EUGEN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 30/18-02-2022 Convocare ședință ordinară Privind privind desemnarea consilierilor locali, care să facă parte din comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale d-lui B.I. - - -
8 28-02-2022 PETRICA EUGEN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 30/18-02-2022 Convocare ședință ordinară Privind revocarea Hotararii Consiliului local nr. 27/25.08.2021 - - -
7 28-02-2022 PETRICA EUGEN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 30/18-02-2022 Convocare ședință ordinară Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local - -
6 28-02-2022 PETRICA EUGEN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 30/18-02-2022 Convocare ședință ordinară Privind stabilirea cuantumului bursei de merit si bursei sociale precum si numarul acestora ce se acorda in anul scolar 2021 - 2022 - - -
5 28-02-2022 PETRICA EUGEN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 30/18-02-2022 Convocare ședință ordinară Privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant - - -
4 11-02-2022 PETRICA EUGEN, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 18/07-02-2022 Convocarea Consiliului Local Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli - -
3 31-01-2022 PETRICA EUGEN, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 8/27-01-2022 Privind convocarea Consilului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta extraordinara Privind utilizare sume din excedent buget local - - -
2 31-01-2022 PETRICA EUGEN, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 8/27-01-2022 Privind convocarea Consilului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta extraordinara Privind utilizarea sumelor din excedentul bugetului rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2021 - - -
1 31-01-2022 PETRICA EUGEN, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 8/27-01-2022 Privind convocarea Consilului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta extraordinara Privind alegerea președintelui de ședință - - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină