• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Ceamurlia de Jos

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
13 25-04-2024 MIHĂLȚEANU MIHAIL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 54/19-04-2024 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind acordul de rectificare a unei carti funciare infiintata ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice, pentru un imobil situat in intravilanul comunei Ceamurlia de Jos, judeţul Tulcea - -
12 25-04-2024 MIHĂLȚEANU MIHAIL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 73/14-05-2024 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - -
11 25-04-2024 MIHĂLȚEANU MIHAIL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 54/19-04-2024 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind continuarea activitatii Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in actuala forma juridica - -
10 25-04-2024 MIHĂLȚEANU MIHAIL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 54/19-04-2024 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind indexarea impozitelor și taxelor locale cu 10,4 % pentru anul fiscal 2025 - -
9 26-02-2024 MIHĂLȚEANU MIHAIL, Viceprimar extraordinară Dispoziţia Nr 23/23-02-2024 Privind convocarea Consilului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta extraordinara Privind aprobarea Devizului general actualizat și a indicatorilor economici actualizați, pentru realizarea proiectului „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE COMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUDEȚ TULCEA” - - -
8 12-02-2024 MIHĂLȚEANU MIHAIL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 19/05-02-2024 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind alegerea presedintelui de sedinta - - -
7 12-02-2024 MIHĂLȚEANU MIHAIL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 19/05-02-2024 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 1895 mp. teren intravilan apartinand domeniului privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - - -
6 12-02-2024 MIHĂLȚEANU MIHAIL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 19/05-02-2024 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind incetarea activitatii Serviciului social de zi "Centrul de asistenta dupa programul scolar" organizat ca structura fara personalitate juridica in cadrul aparatului de specialitate al primarului - - -
5 12-02-2024 MIHĂLȚEANU MIHAIL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 19/05-02-2024 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli , a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pentru anul 2024 - -
4 15-01-2024 ANANE GHEORGHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 4/08-01-2024 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - -
3 15-01-2024 ANANE GHEORGHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 4/08-01-2024 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind aprobarea Planului Local de Actiune pentru romi, pentru anul 2024, in comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - -
2 15-01-2024 ANANE GHEORGHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 4/08-01-2024 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind utilizarea sumelor din excedentul bugetului rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2023, pentru finantarea cheltuielilor de functionare a Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare, in anul 2024 - - -
1 15-01-2024 ANANE GHEORGHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 4/08-01-2024 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat in comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pentru anul scolar 2024-2025 - - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină