• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Ceamurlia de Jos

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
53 25-08-2023 PETRICA EUGEN, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 106/23-08-2023 Privind convocarea Consilului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta extraordinara, convocata de indata Privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achizizția produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României in perioada 2023 – 2029 - - -
52 25-08-2023 PETRICA EUGEN, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 106/23-08-2023 Privind convocarea Consilului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta extraordinara, convocata de indata Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli , comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pe trimestrul III, anul 2023 - -
51 21-08-2023 PETRICA EUGEN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 103/16-08-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind aprobarea realizării obiectivului de investiții ” Construire trotuare pietonale adiacente, pe partea stânga a strazii Eternitatii, localitatea Lunca, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea “, cu finanțare din surse legal constituite - buget local, fonduri europene nerambursabile, alte fonduri guvernamentale - - -
50 21-08-2023 PETRICA EUGEN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 103/16-08-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind rectificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Eficientizarea si modernizarea iluminatului public, Comuna Ceamurlia de Jos, Judetul Tulcea” - -
49 21-08-2023 PETRICA EUGEN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 103/16-08-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind aprobarea detalierii pozitiei globale nr. 3 din anexa la H.C.L. nr. 8 din 21.02.2018 privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - - -
48 21-08-2023 PETRICA EUGEN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 103/16-08-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind rectificarea unor carti funciare, infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice, deschise pe comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - - -
47 21-08-2023 PETRICA EUGEN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 103/16-08-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli , comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pe trimestrul III, anul 2023 - -
46 31-07-2023 PETRICA EUGEN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 91/26-07-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „EXTINDERE CENTRU DE COLECTARE PRODUSE AGRICOLE” satul Lunca, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, beneficiar S.C. Biochem Organics SRL. - - -
45 31-07-2023 PETRICA EUGEN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 91/26-07-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind aprobarea includerii teritoriului administrativ al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in teritoriul eligibil al parteneriatului public-privat “Grup Local pentru Pescarie Durabila in Delta Dunării”, in vederea implementării noii STRATEGll DE DEZVOL TARE LOCALĂ INTEGRATĂ ÎN DELTA DUNĂRII in perioada de programare 2021-2027 - - -
44 31-07-2023 PETRICA EUGEN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 91/26-07-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind sistarea/rectificarea unor carti funciare, infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice, deschise pe comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - - -
43 31-07-2023 PETRICA EUGEN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 91/26-07-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 13562 mp., aparținând domeniului privat al comunei Ceamurlia de Jos, situat în intravilanul comunei Ceamurlia de Jos, sat Ceamurlia de Jos, județul Tulcea, Tarla 16, Parcela 41,42, nr. cad. 35545, în vederea edificarii de constructii agricole - - -
42 31-07-2023 PETRICA EUGEN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 91/26-07-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 1423 mp., aparținând domeniului privat al comunei Ceamurlia de Jos, situat în intravilanul comunei Ceamurlia de Jos, sat Ceamurlia de Jos, județul Tulcea, Tarla 16, Parcela 18,23, nr. cad. 35797, în vederea edificarii de constructii agricole - - -
41 31-07-2023 PETRICA EUGEN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 91/26-07-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 1561 mp., aparținând domeniului privat al comunei Ceamurlia de Jos, situat în intravilanul comunei Ceamurlia de Jos, sat Lunca, județul Tulcea, Tarla 39, Parcela 220/1, nr. cad. 37136, în vederea edificarii de constructii cu destinatie show-room, spatii birouri, turism si agroturism - - -
40 31-07-2023 PETRICA EUGEN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 91/26-07-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind alegerea presedintelui de sedinta - - -
39 29-06-2023 MIHĂLȚEANU MIHAIL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 81/23-06-2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind rectificarea cartii funciare nr. 38243, infiintata ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice, deschisa pe comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - - -
38 29-06-2023 MIHĂLȚEANU MIHAIL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 81/23-06-2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli , comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pe trimestrul II, anul 2022 - -
37 19-06-2023 MIHĂLȚEANU MIHAIL, Viceprimar extraordinară Dispoziţia Nr 78/15-06-2023 Privind convocarea Consilului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta extraordinara Privind acordarea a unui mandat special, acordat expres domnului Stan Dumitru, primar al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in vederea exercitarii dreptului la vot in cadrul sedintei AGA Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea, pentru actualizarea tarifelor pentru colectarea, sortarea si transportul deşeurilor municipale, fractie umeda si fractie uscata - - -
36 25-05-2023 MIHĂLȚEANU MIHAIL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 64/18-05-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind aprobarea procentului de 7,87 %, reprezentand pierderi de apa in retea la sistemul de alimentare cu apa din cadrul Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea. - - -
35 25-05-2023 MIHĂLȚEANU MIHAIL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 64/18-05-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind aprobarea infiintarii asezamantului cultural, denumit Ansamblul folcloric de cantece si dansuri populare “DOBROGEANCA” al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - - -
34 25-05-2023 MIHĂLȚEANU MIHAIL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 64/18-05-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind aprobarea infiintarii asezamantului cultural, denumit Ansamblul folcloric de cantece si dansuri populare “GOLOVITA” al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea. - - -
33 25-05-2023 MIHĂLȚEANU MIHAIL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 64/18-05-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind acordul de principiu in vederea concesionarii, prin licitatie publica, a suprafetei de 13562 mp. teren situat in satul Ceamurlia de Jos, identificat in Tarla 16, Parcela 41,42 nr. CF 35545, aflat in domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - - -
32 25-03-2023 MIHĂLȚEANU MIHAIL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 64/18-05-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind acordul de principiu in vederea concesionarii, prin licitatie publica, a suprafetei de 1423 mp. teren situat in satul Ceamurlia de Jos, identificat in Tarla 16, Parcela 18,23 nr. CF 35797, aflat in domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - - -
31 25-05-2023 MIHĂLȚEANU MIHAIL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 64/18-05-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind acordul de principiu in vederea concesionarii, prin licitatie publica, a suprafetei de 1561 mp. teren situat in satul Lunca, identificat in Tarla 39, Parcela 220/1, nr. CF 37136, aflat in domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - - -
30 25-05-2023 MIHĂLȚEANU MIHAIL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 64/18-05-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind sistarea/rectificarea unor carti funciare, infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice, deschise pe comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - - -
29 25-05-2023 MIHĂLȚEANU MIHAIL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 64/18-05-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - -
28 27-04-2023 MIHĂLȚEANU MIHAIL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 51/21-04-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind efectuarea platii in suma de 20.000 lei reprezentantd deplasarea Ansamblul folcloric de cantece si dansuri populare “GOLOVITA” al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in Turcia - - -
27 27-04-2023 MIHĂLȚEANU MIHAIL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 51/21-04-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - -
26 27-04-2023 MIHĂLȚEANU MIHAIL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 51/21-04-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara privind aderarea si includerea teritoriului comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea la parteneriatul/teritoriul eligibil LEADER ”Asociatia G.A.L Razim”, care va implementa o Strategie de Dezvoltare Locală în perioada de programare 2023 – 2027 - - -
25 27-04-2023 MIHĂLȚEANU MIHAIL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 51/21-04-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 8950 mp. teren intravilan apartinand domeniului privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - - -
24 27-04-2023 MIHĂLȚEANU MIHAIL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 51/21-04-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind modificarea structurii organizatorice, ştatului de funcţii si a numărului de personal din cadrul Primăriei comunei Ceamurlia de Jos - -
23 27-04-2023 MIHĂLȚEANU MIHAIL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 51/21-04-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind indexarea impozitelor și taxelor locale cu 13,8 % pentru anul fiscal 2024 - - -
22 21-04-2023 MIHĂLȚEANU MIHAIL, Viceprimar extraordinară Dispoziţia Nr 50/20-04-2023 Privind convocarea Consilului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta extraordinara privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I.și a indicatorilo rtehnico-economici pentru proiectul:“ CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE –PRIMARIE CEAMURLIA DE JOS, JUDETUL TULCEA” proiect finanțat prin“Planul National de Redresare si Rezilienta Componenta C10- Fondul local, I.3 –Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ-terioriale” - -
21 21-04-2023 MIHĂLȚEANU MIHAIL, Viceprimar extraordinară Dispoziţia Nr 50/20-04-2023 Privind convocarea Consilului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta extraordinara privind Pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 7 din 17.02.2023 privind implementarea proiectului ”DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE COMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUDEȚ TULCEA” - - -
20 30-03-2023 MIHĂLȚEANU MIHAIL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 40/23-03-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind privind intocmirea documentaţiei de alipire a doua imobile apartinand domeniului privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - - -
19 30-03-2023 MIHĂLȚEANU MIHAIL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 40/23-03-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 8/23.02.2023 privind trecerea din domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos în domeniul public al comunei Ceamurlia de Jos, a terenului in suprafata de 817 mp. si introducerea acestuia in domeniul public al comunei - - -
18 30-03-2023 MIHĂLȚEANU MIHAIL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 40/23-03-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind trecerea din domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos în domeniul public al comunei Ceamurlia de Jos, a terenului in suprafata de 817 mp. si introducerea acestuia in domeniul public al comunei - - -
17 30-03-2023 MIHĂLȚEANU MIHAIL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 40/23-03-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind rectificarea unor carti funciare, infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice, deschise pe comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - - -
16 30-03-2023 MIHĂLȚEANU MIHAIL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 40/23-03-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind exprimarea acordului Consiliului Local al Comunei Ceamurlia de Jos pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice- Faza DALI si a indicatorilor tehnico-economici si acordul privind asigurarea si sutinerea contributiei financiare aferente cheltuielilor implementarii proiectului “Eficientizarea si modernizarea iluminatului public, Comuna Ceamurlia de Jos, Judetul Tulcea” prin “Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public” - -
15 30-03-2023 MIHĂLȚEANU MIHAIL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 40/23-03-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind extinderea intravilanului UAT comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - -
14 30-03-2023 MIHĂLȚEANU MIHAIL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 40/23-03-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind alegerea presedintelui de sedinta - - -
13 23-02-2023 PRICOP GHEORGHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 31/17-02-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind aprobarea Raportului de evaluare, in vederea vanzarii terenului in suprafata de 6022 mp situat in intravilanul localitatii Lunca, identificat in T 29, P114, NC 36398, apartinand domeniului privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea. - - -
12 23-02-2023 PRICOP GHEORGHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 31/17-02-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si UAT Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in cadrul Proiectului “HUB de Servicii MMSS – SII MMSS” cad MySmis 130963 - -
11 23-02-2023 PRICOP GHEORGHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 31/17-02-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind stabilirea unei burse de ajutor social ce se acorda in anul scolar 2022 - 2023 - - -
10 23-02-2023 PRICOP GHEORGHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 31/17-02-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind rectificarea unor carti funciare, infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice, deschise pe comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - - -
9 23-02-2023 PRICOP GHEORGHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 31/17-02-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pentru anul 2023 - -
8 23-02-2023 PRICOP GHEORGHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 31/17-02-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind implementarea proiectului ”DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE COMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUDEȚ TULCEA” - -
7 17-02-2023 PRICOP GHEORGHE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 30/16-02-2023 Privind convocarea Consilului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta extraordinara Privind implementarea proiectului ”DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE COMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUDEȚ TULCEA” - - -
6 17-02-2023 PRICOP GHEORGHE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 30/16-02-2023 Privind convocarea Consilului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta extraordinara Privind aprobarea MEMORIULUI JUSTIFICATIV pentru realizarea investiției ”DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE COMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUDEȚ TULCEA” - -
5 31-01-2023 PRICOP GHEORGHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 20/25-01-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind aprobarea depunerii proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Scolii Gimnaziale Ceamurlia de Jos, Judetul Tulcea” si a cheltuielilor legate de proiect, in vederea depunerii in cadrul Planului Național de Redresare si Reziliență (PNRR) - -
4 31-01-2023 PRICOP GHEORGHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 20/25-01-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat in comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pentru anul scolar 2023-2024 - - -
3 31-01-2023 PRICOP GHEORGHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 20/25-01-2023 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli , a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pentru anul 2023 - -
2 16-01-2023 PRICOP GHEORGHE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 10/12-01-2023 Convocare Consiliul Local în ședință extraordinară Privind utilizarea sumelor din excedentul bugetului rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2022, pentru finantarea cheltuielilor de functionare a Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare, in anul 2023 - - -
1 16-01-2023 PRICOP GHEORGHE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 10/12-01-2023 Convocare Consiliul Local în ședință extraordinară Privind modificarea Hotararii nr.44/10.10.2022 privind exprimarea acordului Consiliului Local al Comunei Ceamurlia de Jos pentru efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului “CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE –PRIMARIE CEAMURLIA DE JOS, JUDETUL TULCEA” - - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină