>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA CEAMURLIA DE JOS
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
11 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
             
 
         
Secretar general
pc(1,0)
     
         
 
     
         
     
 
Serviciul serviciu public de alimentare cu apă și canalizare
cc(0,1)
 
Compartimentul registru agricol
pe(1,1)
 
Compartimentul contabilitate, impozite și taxe
pe(5,0)
 
Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului
pe(1,0)
 
   
         
     
 
Compartimentul administrativ - apă și canalizare
ce(3,2)
 
Compartimentul sănătate
ce(1,0)
 
Compartimentul achiziții publice
pe(0,1)
 
Compartimentul administrativ
ce(4,3)
 
           
                      
 
           
Compartimentul asistență socială, centru de asistenta dupa programul scolar
pe(1,0) ce(17,5)
             
Compartimentul paza comunală
ce(4,0)
 
                                        
 
                                   
Compartimentul implementare proiecte
ce(0,5)
 
                                        
 
                                   
Compartimentul cămin cultural
ce(0,2)
 
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2021-03-03): Anexa 1 la HCL 41/2020

Organigrama serviciului serviciu public de alimentare cu apă și canalizare
ultima publicare (2021-03-03): Anexa 3 la HCL 41/2020

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 8, vacante 2)
cc - funcţii contractuale de conducere (ocupate 0, vacante 1)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 29, vacante 17)
 
TOTAL  posturi:  60 (ocupate 40, vacante 20)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI CEAMURLIA DE JOS
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 41/2020
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     STAN DUMITRU    
2 viceprimar                     FEODOROV MIHAELA-AURA    
Secretar general
3       secretar general   II S         BAROANĂ ION 5  
Compartiment contabilitate, impozite și taxe
4       inspector I superior S TĂNASE IOANA 5  
5       inspector I principal S BAROANĂ MARINA 5  
6       inspector I asistent S IONAȘ FELISE 5  
7       inspector I asistent S MITAN MIHAI 5  
8       referent III superior M ABRAZI CONSTANTIN 5  
Compartiment achiziții publice
9       consilier I asistent S vacant    
Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului
10       ispector I asistent S PROTOPOPESCU PAUL-NICUȘOR 1  
Compartiment administrativ
11       sofer i M CIUBUC MARIAN 3  
12       sofer i M PANAITE FLORIN 2  
13       muncitor calificat i M BĂRBUȚĂ GHEORGHE 5  
14       guard i G ȘOAGĂR MARIANA 5  
15       muncitor calificat i M vacant    
16       muncitor calificat i M vacant    
17       muncitor calificat i M vacant    
Compartiment paza comunală
18       paznic ii G PETROV GHEORGHE 5  
19       paznic ii G ZBURLEA LIVIU 5  
20       paznic ii G IOSUB IONEL 3  
21       paznic ii G LUCA MIHAI 2  
Compartiment implementare proiecte
22       consilier ii S vacant    
23       consilier ii S vacant    
24       consilier ii S vacant    
25       consilier ii S vacant    
26       consilier ii S vacant    
Compartiment cămin cultural
27       coregraf ii PL vacant    
28       coregraf ii PL vacant    
Compartiment registru agricol
29       inspector I asistent S BĂJENARU MARIA 4  
30       consilier I asistent S vacant    
Compartiment sănătate
31       asistent medical asistent PL RĂȚOI GABRIELA 2  
Compartiment asistență socială, centru de asistenta dupa programul scolar
32       consilier ii S TEODORESCU IONEL 5  
33       consilier I asistent S COTOBAN ANIȘOARA 1  
34       asistent personal G BRIZEANU-RICLEA STOIANA  
35       asistent personal G DUMITRU RAMONA-GEORGIANA  
36       asistent personal G ENE NICOLETA  
37       asistent personal G OTOMAN ANDREEA-DOINIȚA  
38       asistent personal G STANEMIR TINCA  
39       asistent personal G LUCA ANICA 1  
40       asistent personal G LUCA CONSTANDA 1  
41       asistent personal G CLIM GHEORGHIȚĂ 2  
42       asistent personal G PUPĂZĂ ELENA 2  
43       asistent personal G CUCU MARIANA 3  
44       asistent personal G NĂDEJDE MIHAI 3  
45       asistent personal G PETRICĂ LUCICA 4  
46       asistent personal G STĂNCIULESCU ALEXANDRU 4  
47       asistent personal G TUDOR MARIN 4  
48       asistent personal 0 G ŞTEFAN STOIANA  
49       asistent personal 0 G VÎLCEA VASILICA  
50       asistent personal G vacant    
51       asistent personal G vacant    
52       asistent personal G vacant    
53       asistent personal G vacant    
54       asistent personal G vacant    
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 11
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 10
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 41
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 41
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 20
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 54
STAN DUMITRU
primar

      LS