• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Ceamurlia de Jos

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
31 17-02-2023 STAN DUMITRU, primar Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara da -    - - -
30 16-02-2023 STAN DUMITRU, primar Privind convocarea Consilului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta extraordinara da -    - - -
29 03-02-2023 STAN DUMITRU, primar Privind suspendarea raportului de serviciu al functionarului public B.A., avand functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional principal, pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani - -    - - -
28 01-02-2023 STAN DUMITRU, primar Privind desemnarea d-lui M.M., inspector principal in cadrul compartimentului contabilitate, impozite si taxe, sa exercite controlul financiar preventiv la Serviciul Public Alimentare cu Apa si Canalizare Ceamurlia de Jos - -    - - -
27 31-01-2023 STAN DUMITRU, primar Privind desemnarea persoanelor pentru efectuarea operatiunilor in Registrul Electoral - -    - - -
26 31-01-2023 STAN DUMITRU, primar Privind desemnarea persoanei responsabile cu completarea Registrului general de evidenţă a salariaţilor - -    - - -
25 31-01-2023 STAN DUMITRU, primar Privind desemnarea d-lui P.P.-N., inspector principal in cadrul compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, in calitate de inlocuitor al persoanei delegate cu exercitarea atribuţiilor de ofiţer de stare civilă - -    - - -
24 31-01-2023 STAN DUMITRU, primar Privind ACORDAREA ajutorului social si STABILIREA alocatiei pentru sustinerea familiei P.A.M. - -    - - -
23 31-01-2023 STAN DUMITRU, primar Privind stabilirea salariului de baza al personalului platit din fonduri publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, incepand cu 01.01.2023 - -    - - -
22 31-01-2023 STAN DUMITRU, primar Privind stabilirea indemnizatiei persoanelor cu handicap grav, din cadrul primariei comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, - -    - - -
21 31-01-2023 STAN DUMITRU, primar Privind stabilirea salariului de baza al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, din cadrul Primariei comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, incepand cu 01.01.2023 - -    - - -
20 25-01-2023 STAN DUMITRU, primar Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara da -    - - -
19 25-01-2023 STAN DUMITRU, primar Privind promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut de dl. P.P.-N., inspector, clasa I, grad profesional asistent, functionar public de executie - -    - - -
18 25-01-2023 STAN DUMITRU, primar Privind promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut de d-nei B.M., inspector, clasa I, grad profesional asistent, functionar public de executie - -    - - -
17 20-01-2023 STAN DUMITRU, primar Privind constituirea Unității Locale de Sprijin la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - -    - - -
16 19-01-2023 STAN DUMITRU, primar Privind acordarea ajutorului social familiei d-lui V.I. - -    - - -
15 19-01-2023 STAN DUMITRU, primar Privind acordarea ajutorului social familiei d-nei A.P. - -    - - -
14 18-01-2023 STAN DUMITRU, primar Privind ajutorul de încălzire cu combustibili solizi sau lichizi d-lui V.I. - -    - - -
13 18-01-2023 STAN DUMITRU, primar Privind ajutorul de încălzire cu combustibili solizi sau lichizi d-nei V.A. - -    - - -
12 18-01-2023 STAN DUMITRU, primar Privind acordarea ajutorului de încălzire cu combustibili solizi sau lichizi pentru d-na S.M. - -    - - -
11 16-01-2023 STAN DUMITRU, primar Privind rectificarea actului de căsătorie nr.11 din 29.09.1972 - -    - - -
10 12-01-2023 STAN DUMITRU, primar Convocare Consiliul Local în ședință extraordinară da -    -
9 12-01-2023 STAN DUMITRU, primar Transfer în interesul serviciului D.L. - -    - - -
8 05-01-2023 STAN DUMITRU, primar Majorare salariu echipă proiect P.P.N. - -    - - -
7 05-01-2023 STAN DUMITRU, primar Majorare salariu echipă proiect I.I. - -    - - -
6 05-01-2023 STAN DUMITRU, primar Majorare salariu echipă proiect C.C.V. - -    - - -
5 05-01-2023 STAN DUMITRU, primar Majorare salariu echipă proiect B.M. - -    - - -
4 05-01-2023 STAN DUMITRU, primar Comisie concurs examen promovare grad - -    - - -
3 05-01-2023 STAN DUMITRU, primar Acoperirea deficitului bugetar - -    - - -
2 04-01-2023 STAN DUMITRU, primar Acordare indemnizașie handicap grav A.A. - -    - - -
1 04-01-2023 STAN DUMITRU, primar Acordarea indemnizației de handicap grav D.G. - -    - - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină