• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Ceamurlia de Jos

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
183 09-11-2022 STAN DUMITRU, primar Privind acordarea indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu handicap grav - -    - - -
182 09-11-2022 STAN DUMITRU, primar privind ACORDAREA ajutorului social C.D. - -    - - -
181 09-11-2022 STAN DUMITRU, primar privind ACORDAREA ajutorului social si STABILIREA alocatiei pentru sustinerea familiei Preda Mihaela - -    - - -
180 07-11-2022 STAN DUMITRU, primar privind stabilirea intinderii prejudiciului produs ca urmare a acordarii unor venituri salariale mai mari decat cele prevazute de lege si dispunerea masurilor de recuperare a prejudiciului constatat prin Decizia nr. 25 din 17.08.2020 a Camerei de Conturi Tulcea - -    - - -
179 04-11-2022 STAN DUMITRU, primar Privind majorarea salariului de baza al dnei. B.M., inspector, grad profesional asistent, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei - -    - - -
178 04-11-2022 STAN DUMITRU, primar Privind majorarea salariului de baza al dlui. P.P.N., inspector, grad profesional asistent , gradatia 1, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei - -    - - -
177 04-11-2022 STAN DUMITRU, primar privind INCETAREA ajutorului social P.G. - -    - - -
176 04-11-2022 STAN DUMITRU, primar privind INCETAREA ajutorului social C.E. - -    - - -
175 02-11-2022 STAN DUMITRU, primar privind incetarea contractului individual de munca al doamnei L.A. din functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav - -    - - -
174 27-10-2022 STAN DUMITRU, primar privind rectificarea actului de naştere nr.146 din 10.10.1955 înregistrat la Primăria comunei Ceamurlia de Jos, județul Tulcea - -    - - -
173 27-10-2022 STAN DUMITRU, primar privind ACORDAREA ajutorului social si STABILIREA alocatiei pentru sustinerea familiei - -    - - -
172 18-10-2022 STAN DUMITRU, primar privind REPUNEREA in plata a ajutorului social pentru familia dl MAMALIGA TRAIAN - -    - - -
171 18-10-2022 STAN DUMITRU, primar privind REPUNEREA in plata a ajutorului social pentru familia dl NICULAE FLORIN - -    - - -
170 18-10-2022 STAN DUMITRU, primar privind aprobarea avizului de oportunitate pentru obiectivul “Extindere centru de colectare produse agricole” - -    - - -
169 13-10-2022 STAN DUMITRU, primar Privind acordarea indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu handicap grav U.I. - -    - - -
168 06-10-2022 STAN DUMITRU, primar privind desemnarea dlui. Ion H. Ion, inspector asistent, responsabil cu arhiva - -    - - -
167 06-10-2022 STAN DUMITRU, primar privind apobarea nomenclatorului arhivistic al autorităților publice locale ale comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea - -    - - -
166 06-10-2022 STAN DUMITRU, primar privind aprobarea avizului de oportunitate pentru obiectivul “Constructie statie mixta distributie GPL, benzina, motorina si spalatorie auto”. - -    - - -
165 06-10-2022 STAN DUMITRU, primar privind MODIFICAREA alocatiei pentru sustinerea familiei P.A.V. - -    - - -
164 05-10-2022 STAN DUMITRU, primar Privind majorarea salariului de baza al dnei. B.M., inspector, grad profesional asistent, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei - -    - - -
163 05-10-2022 STAN DUMITRU, primar Privind majorarea salariului de baza al dlui. P.P.N., inspector, grad profesional asistent , gradatia 1, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei - -    - - -
162 05-10-2022 STAN DUMITRU, primar Pentru modificarea art. 1 din Dispozitia nr. 63/23.04.2018 privind nominalizarea persoanelor in echipa de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile - -    - - -
161 05-10-2022 STAN DUMITRU, primar privind INCETAREA alocatiei pentru sustinerea familiei Doamnei C.I. - -    - - -
160 04-10-2022 STAN DUMITRU, primar privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara da -    -
159 30-09-2022 STAN DUMITRU, primar privind MODIFICAREA alocatiei pentru sustinerea familiei, D.A. - -    - - -
158 26-09-2022 STAN DUMITRU, primar privind INCETAREA alocatiei pentru sustinerea familiei Doamnei B.G. - -    - - -
157 26-09-2022 STAN DUMITRU, primar privind MODIFICAREA alocatiei pentru sustinerea familiei Doamnei C.I. - -    - - -
156 26-09-2022 STAN DUMITRU, primar privind încadrarea cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminata a doamnei CANUT BRUNCHER GEORGIANA CRISTINA , în funcţia de consilier ,grad debutant. - -    - - -
155 20-09-2022 STAN DUMITRU, primar privind incetarea suplimentului pentru combustibili solizi sau petrolieri si a suplimentului de energie domnului T.T. - -    - - -
154 20-09-2022 STAN DUMITRU, primar privind incetarea suplimentului pentru combustibili solizi sau petrolieri si a suplimentului de energie domnului P.S.T. - -    - - -
153 20-09-2022 STAN DUMITRU, primar Încetare supliment lemne Ghilea Petrică - -    - - -
152 20-09-2022 STAN DUMITRU, primar privind SUSPENDAREA ajutorului social pentru familia Nicolae Sorin - -    - - -
151 20-09-2022 STAN DUMITRU, primar privind SUSPENDAREA ajutorului social pentru familia Mămăligă - -    - - -
150 20-09-2022 STAN DUMITRU, primar privind MODIFICAREA alocatiei pentru sustinerea familiei L.M. - -    - - -
149 08-09-2022 STAN DUMITRU, primar privind INCETAREA alocatiei pentru sustinerea familiei P.N. - -    - - -
148 08-09-2022 STAN DUMITRU, primar privind MODIFICAREA alocatiei pentru sustinerea familiei R.A.D. - -    - - -
147 08-09-2022 STAN DUMITRU, primar privind MODIFICAREA alocatiei pentru sustinerea familiei I.C. - -    - - -
146 08-09-2022 STAN DUMITRU, primar privind recuperarea sumei platita necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si /sau petrolieri dlui M.A. - -    - - -
145 08-09-2022 STAN DUMITRU, primar privind recuperarea sumei platita necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si /sau petrolieri dlui B.T.G. - -    - - -
144 08-09-2022 STAN DUMITRU, primar privind recuperarea sumei platita necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si /sau petrolieri d-nei M.I. - -    - - -
143 08-09-2022 STAN DUMITRU, primar Privind convocarea Consilului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta extraordinara da -    -
142 05-09-2022 STAN DUMITRU, primar Privind majorarea salariului de baza al dlui. PPN - -    - - -
141 31-08-2022 STAN DUMITRU, primar Privind acordarea indemnizaţie reprezentând 10% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, membrilor şi secretarilor comisiilor de concurs si a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, pentru activitatea desfasurata in cadrul acestora - -    - - -
140 31-08-2022 STAN DUMITRU, primar Privind majorarea cuantumului brut al salariilor de baza si indemnizaţiilor de incadrare lunara, pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul Primariei comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea. - -    - - -
139 30-08-2022 STAN DUMITRU, primar privind SUSPENDAREA ajutorului social pentru familia dlui P. GH. - -    - - -
138 25-08-2022 STAN DUMITRU, primar Privind acordarea premiului de excelenta individual lunar dnei. B.A. - -    - - -
137 25-08-2022 STAN DUMITRU, primar Privind convocarea Consilului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta extraordinara da -    -
136 22-08-2022 STAN DUMITRU, primar Privind incetarea contractului individual de munca al doamnei R.M. din funcţia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav - -    - - -
135 18-08-2022 STAN DUMITRU, primar privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii „Dotarea Serviciului public administrativ si gospodarire comunala cu buldoexcavator si sistem video de supraveghere” comuna Ceamurlia de Jos , judeţul Tulcea. - -    - - -
134 12-08-2022 STAN DUMITRU, primar Privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor SPAAC - -    - - -
133 12-08-2022 STAN DUMITRU, primar Privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor - -    - - -
132 05-08-2022 STAN DUMITRU, primar Privind recuperarea sumei platita necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si /sau petrolieri I.C. - -    - - -
131 05-08-2022 STAN DUMITRU, primar Privind recuperarea sumei platita necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si /sau petrolieri M.A. - -    - - -
130 05-08-2022 STAN DUMITRU, primar Privind recuperarea sumei platita necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si /sau petrolieri B.T.G - -    - - -
129 05-08-2022 STAN DUMITRU, primar Privind recuperarea sumei platita necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si /sau petrolieri M.I. - -    - - -
128 05-08-2022 STAN DUMITRU, primar Privind recuperarea sumei platita necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si /sau petrolieri I.V. - -    - - -
127 05-08-2022 STAN DUMITRU, primar Privind MODIFICAREA alocatiei pentru sustinerea familiei R.A.D. - -    - - -
126 05-08-2022 STAN DUMITRU, primar Privind majorarea salariului de baza al PPN - -    - - -
125 05-08-2022 STAN DUMITRU, primar Privind majorarea salariului de baza al C.A. - -    - - -
124 04-08-2022 STAN DUMITRU, primar Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara da -    - -
123 29-07-2022 STAN DUMITRU, primar Privind incetarea contractului individual de munca al doamnei P. E. din funcţia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav - -    - - -
122 29-07-2022 STAN DUMITRU, primar Privind INCETAREA ajutorului social G.P. - -    - - -
121 29-07-2022 STAN DUMITRU, primar privind INCETAREA ajutorului social PST - -    - - -
120 26-07-2022 STAN DUMITRU, primar privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii „Dotarea Serviciului public administrativ si gospodarire comunala cu buldoexcavator si sistem video de supraveghere” comuna Ceamurlia de Jos , judeţul Tulcea. - -    - - -
119 26-07-2022 STAN DUMITRU, primar privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii „Dotarea Serviciului public administrativ si gospodarire comunala cu buldoexcavator si sistem video de supraveghere” comuna Ceamurlia de Jos , judeţul Tulcea. - -    - - -
118 22-07-2022 STAN DUMITRU, primar Privind INCETAREA alocatiei pentru sustinerea familiei Rotaru Sofica - -    - - -
117 22-07-2022 STAN DUMITRU, primar Privind ACORDAREA ajutorului social Robescu Ioana - -    - - -
116 22-07-2022 STAN DUMITRU, primar Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara da -    -
115 14-07-2022 STAN DUMITRU, primar privind desemnarea dlui. Mitan Mihai, inspector principal in cadrul compartimentului contabilitate, impozite si taxe, sa exercite controlul financiar preventiv propriu da -    -
114 14-07-2022 STAN DUMITRU, primar Privind convocarea Consilului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta extraordinara da -    -
113 05-07-2022 STAN DUMITRU, primar Privind desemnarea drei. Bruncher Valeria-Costina , consilier achizitii publice, cls. I, grad asistent, responsabil cu asigurarea implementarii prevederilor legale privind declaratiile de avere si declaratiile de interese - -    - - -
112 05-07-2022 STAN DUMITRU, primar Privind rectificarea actului de naștere nr.101 din 22.09.1953 înregistrat la Primăria comunei Ceamurlia de Jos, județul Tulcea - -    - - -
111 05-07-2022 STAN DUMITRU, primar Privind majorarea salariului de baza al dlui. P.P.N, inspector, grad profesional asistent , gradatia 1, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei - -    - - -
110 05-07-2022 STAN DUMITRU, primar Privind majorarea salariului de baza al drei. C. A., consilier, grad profesional principal, gradatia 2, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei - -    - - -
109 01-07-2022 STAN DUMITRU, primar Privind numirea d-rei. Bruncher Valeria-Costina, funcționar public de execuție definitiv, consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional asistent - -    - - -
108 27-06-2022 STAN DUMITRU, primar privind INCETAREA ajutorului social si alocatiei pentru sustinerea familiei Terpezan D-tru - -    - - -
107 27-06-2022 STAN DUMITRU, primar Privind aprobarea listei suplimentare acordarea de ajutoare cu produse de alimente in cadrul POAD ,persoanelor cu handicap grav,accentuat si mediu. - -    - - -
106 27-06-2022 STAN DUMITRU, primar Privind desemnarea persoanelor, in vederea derularii Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD). - -    - - -
105 24-06-2022 STAN DUMITRU, primar privind desemnarea drei. Cotoban Anisoara, consilier, grad profesional principal, gradatia 2, in cadrul compartimentului asistenta sociala, centrul de asistenta dupa programul scolar, din aparatului de specialitate al primarului comunei, in calitate de coordonator al Centrului de asistenta dupa programul scolar - -    - - -
104 16-06-2022 STAN DUMITRU, primar privind desemnarea dirigintelui de santier - -    - - -
103 16-06-2022 STAN DUMITRU, primar privind desemnarea dlui. Mihalteanu Mihail, viceprimar, persoana responsabila cu modul de administrare al generarii si gestionarii deseurilor - -    - - -
102 16-06-2022 STAN DUMITRU, primar privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara da -    -
101 09-06-2022 STAN DUMITRU, primar privind încadrarea cu contract individual de muncă a dlui. BUSLĂ MIHAIL, în funcţia de paznic - -    - - -
100 09-06-2022 STAN DUMITRU, primar privind desemnarea dlui. Mihalteanu Mihail, viceprimar, persoana responsabila cu gestionarea activitatilor edilitar-gospodaresti - -    - - -
99 03-06-2022 STAN DUMITRU, primar Privind majorarea salariului de baza al P.P.N. - -    - - -
98 03-06-2022 STAN DUMITRU, primar Privind majorarea salariului de baza al C.A. - -    - - -
97 29-04-2022 STAN DUMITRU, primar privind aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi sau petrolieri si a suplimentului de energie - -    - - -
96 30-05-2022 STAN DUMITRU, primar privind desemnarea dlui. Mitan Mihai, inspector principal în cadrul compartimentului contabilitate, impozite si taxe din aparatul de specialitate, ca persoană responsabilă cu inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii - -    - - -
95 30-05-2022 STAN DUMITRU, primar privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei pentru solutionarea contestatiilor - -    - - -
94 30-05-2022 STAN DUMITRU, primar privind incetarea contractului individual de munca al doamnei C.M. - -    - - -
93 30-05-2022 STAN DUMITRU, primar Privind acordarea indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu handicap grav V.S. - -    - - -
92 24-05-2022 STAN DUMITRU, primar dlui. I.I., funcționar public de execuție definitiv, inspector, clasa I, grad profesional asistent - -    - - -
91 24-05-2022 STAN DUMITRU, primar privind încadrarea d-nei O.D. in funcţia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav - -    - - -
90 24-05-2022 STAN DUMITRU, primar privind încadrarea d-nei R.M. in funcţia de asistent personal pentru persoana cu handicap - -    - - -
89 24-05-2022 STAN DUMITRU, primar privind încadrarea d-nei C.M. in funcţia de asistent personal - -    - - -
88 24-05-2022 STAN DUMITRU, primar privind incetarea acordarii indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav R.C. - -    - - -
87 24-05-2022 STAN DUMITRU, primar privind incetarea acordarii indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav B.M. - -    - - -
86 24-05-2022 STAN DUMITRU, primar privind acordarea ajutorului social Ghenea Dumitra - -    - - -
85 23-05-2022 STAN DUMITRU, primar privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor - -    - - -
84 23-05-2022 STAN DUMITRU, primar privind încetarea ajutorului social Oprea Daniela - -    - - -
83 23-05-2022 STAN DUMITRU, primar privind încetare ajutorului social si alocatiei pentru sustinerea familiei Dalcaran Mariana - -    - - -
82 23-05-2022 STAN DUMITRU, primar privind modificarea ajutorului social Nicolae Marius - -    - - -
81 18-05-2022 STAN DUMITRU, primar privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara da -    -
80 05-05-2022 STAN DUMITRU, primar majorare salariu de baza PPN - -    - - -
79 05-05-2022 STAN DUMITRU, primar Privind majorarea salariului de baza al C.A. - -    - - -
78 05-05-2022 STAN DUMITRU, primar privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor - -    - - -
77 29-04-2022 STAN DUMITRU, primar privind aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi sau petrolieri si a suplimentului de energie - -    - - -
76 29-04-2022 STAN DUMITRU, primar privind incetarea acordarii indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav C.E. - -    - - -
75 29-04-2022 STAN DUMITRU, primar modificare ajutor social Breazu Carmen - -    - - -
74 29-04-2022 STAN DUMITRU, primar privind acordarea ajutorului social dl. Pavel Gheorghe - -    - - -
73 29-04-2022 STAN DUMITRU, primar privind încadrarea cu contract individual de muncă a dlui. CLIM GHEORGHIȚĂ în funcţia de muncitor calificat I - -    - - -
72 29-04-2022 STAN DUMITRU, primar privind incetarea contractului individual de munca al domnului CLIM GHEORGHITA din funcţia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav - -    - - -
71 29-04-2022 STAN DUMITRU, primar privind delegarea atribuţiilor de secretar general al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, dnei. Tanase Ioana, inspector,clasa I, grad profesional superior. - -    - - -
70 14-04-2022 STAN DUMITRU, primar privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor - -    - - -
69 14-04-2022 STAN DUMITRU, primar Constituirea Comisiei de recepție și punerea în funcțiune a mijloacelor fixe - -    - - -
68 14-04-2022 STAN DUMITRU, primar Convocare Consiliu Local în ședință ordinară da -    -
67 08-04-2022 STAN DUMITRU, primar Desemnare dl. PPN responsabil MOL - -    - - -
66 08-04-2022 STAN DUMITRU, primar Încetare ajutor social Ilițoi Constantin - -    - - -
65 08-04-2022 STAN DUMITRU, primar Modificare ajutor social Niculae Florin - -    - - -
64 08-04-2022 STAN DUMITRU, primar Modificare ASF Cătănoiu Ionela - -    - - -
63 08-04-2022 STAN DUMITRU, primar acordare ajutor social Sanda Ioana - -    - - -
62 08-04-2022 STAN DUMITRU, primar Încetare ajutor social Andrei Ion - -    - - -
61 05-04-2022 STAN DUMITRU, primar Majorare salariu echipă proiect P.P.N. - -    - - -
60 05-04-2022 STAN DUMITRU, primar Majorare salariu echipă proiecte C.A. - -    - - -
59 31-03-2022 STAN DUMITRU, primar Reorganizare C.L.S.U. - -    - - -
58 31-03-2022 STAN DUMITRU, primar Constituire comisie evaluare performanțe profesionale B.I. - -    - - -
57 31-03-2022 STAN DUMITRU, primar Modificare cuantumului pentru beneficiarii de ASF la 01.03.2022 - -    - - -
56 31-03-2022 STAN DUMITRU, primar Modificarea cuantumului pentru beneficiarii de V.M.G. la 01.03.2022 - -    - - -
55 31-03-2022 STAN DUMITRU, primar Validare credite bugetare da -    - -
54 28-03-2022 STAN DUMITRU, primar Revocare dizpoziție nr. 36/25.02.2022 - -    - - -
53 24-03-2022 STAN DUMITRU, primar Modificare ASF Cătănoiu Ionela - -    - - -
52 24-03-2022 STAN DUMITRU, primar Validare credite bugetare da -    - -
51 24-03-2022 STAN DUMITRU, primar Convocarea Consiliului Local da -    -
50 18-03-2022 STAN DUMITRU, primar Încetare C.I.M. Clim Mihaela - -    - - -
49 18-03-2022 STAN DUMITRU, primar Încetare C.I.M. Ciobanu Georgeta - -    - - -
48 15-03-2022 STAN DUMITRU, primar Angajarea d-nei N.M. în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav C.E. - -    - - -
47 15-03-2022 STAN DUMITRU, primar Încetare indemnizație handicap D.A.I. - -    - - -
46 15-03-2022 STAN DUMITRU, primar Încetare VMG Badea Radu - -    - - -
45 15-03-2022 STAN DUMITRU, primar Modificare dispoziția nr. 169/28.03.2008 da -    -
44 11-03-2022 STAN DUMITRU, primar Aprobare transfer la cerere I.I. - -    - - -
43 09-03-2022 STAN DUMITRU, primar Convocare Consiliu Local da -    -
42 04-03-2022 STAN DUMITRU, primar Majorare salariu echipă proiecte P.P.N. - -    - - -
41 04-03-2022 STAN DUMITRU, primar Majorare salariu echipă proiecte C.A. - -    - - -
40 04-03-2022 STAN DUMITRU, primar Revocare dispoziție nr. 13/31.01.2020 - -    - - -
39 01-03-2022 STAN DUMITRU, primar Actualizare comisie recensământ - -    - - -
38 01-03-2022 STAN DUMITRU, primar Delegare atribuții viceprimar - -    - - -
37 01-03-2022 STAN DUMITRU, primar Delegare atribuții ordonator terțiar de credite S.P.A.A.C. - -    - - -
36 25-02-2022 STAN DUMITRU, primar Acordare indemnizație lunară de handicap M.V. - -    - - -
35 25-02-2022 STAN DUMITRU, primar Încetare indemnizație lunară de handicap M.T. - -    - - -
34 25-02-2022 STAN DUMITRU, primar Acordare VMG Leca Toader - -    - - -
33 25-02-2022 STAN DUMITRU, primar Acordare VMG Anani Adrian - -    - - -
32 25-02-2022 STAN DUMITRU, primar Încetare ASF Baciu Nicolae - -    - - -
31 25-02-2022 STAN DUMITRU, primar Încetare VMG Voicu Tănase - -    - - -
30 18-02-2022 STAN DUMITRU, primar Convocare ședință ordinară da -    -
29 18-02-2022 STAN DUMITRU, primar Acordare ajutor încălzire Rotaru Sofica - -    - - -
28 18-02-2022 STAN DUMITRU, primar Acordare ajutor încălzire Lăzărescu Floarea - -    - - -
27 18-02-2022 STAN DUMITRU, primar Acordare ajutor încălzire Ion Roxana - -    - - -
26 18-02-2022 STAN DUMITRU, primar Acordare ajutor încălzire Rotaru Anca-Mariana - -    - - -
25 18-02-2022 STAN DUMITRU, primar Acordare ajutor încălzire Tufan Loredana - -    - - -
24 18-02-2022 STAN DUMITRU, primar Acordare ajutor încălzire Rotaru Valentin Iulian - -    - - -
23 18-02-2022 STAN DUMITRU, primar Acordare ajutor încălzire Cânepariu Marian - -    - - -
22 18-02-2022 STAN DUMITRU, primar Acordare ajutor încălzire Ghelmez Costel - -    - - -
21 18-02-2022 STAN DUMITRU, primar Acordare ajutor încălzire Dumitru Vasile Adrian - -    - - -
20 16-02-2022 STAN DUMITRU, primar Costituire comisie evaluare oferte licitație - -    - - -
19 16-02-2022 STAN DUMITRU, primar Desemnare înlocuitor ofițer starea civilă - Cotoban Anișoara - -    - - -
18 07-02-2022 STAN DUMITRU, primar Convocarea Consiliului Local da -    -
17 07-02-2022 STAN DUMITRU, primar Modificare anexă la dispoziția nr. 228/14.12.2020 - -    - - -
16 04-02-2022 STAN DUMITRU, primar Majorare salariu P.P.N. - -    - - -
15 04-02-2022 STAN DUMITRU, primar Majorare salariu C.A. - -    - - -
14 31-01-2022 STAN DUMITRU, primar Acordare ASF Rotaru Alexandra-Daniela - -    - - -
13 31-01-2022 STAN DUMITRU, primar Acrdare ASF Tudor Marian - -    - - -
12 31-01-2022 STAN DUMITRU, primar Acordare VMG și ASF Rotaru Sofica - -    - - -
11 31-01-2022 STAN DUMITRU, primar Încetare CIM Bucur Maria - -    - - -
10 31-01-2022 STAN DUMITRU, primar Încetare ASF Ilițoi Constantin - -    - - -
9 31-01-2022 STAN DUMITRU, primar Încetare VMG Șinca Maria - -    - - -
8 27-01-2022 STAN DUMITRU, primar Privind convocarea Consilului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta extraordinara da -    -
7 25-01-2022 STAN DUMITRU, primar Incetare acordare indemnizatie pentru persoane cu handicap grav - 2022-02-01    - - -
6 11-01-2022 STAN DUMITRU, primar acordare ajutor incalzire locuinta - 2022-01-14    - - -
5 11-01-2022 STAN DUMITRU, primar acordare ajutor incalzire locuinta - 2022-01-14    - - -
4 11-01-2022 STAN DUMITRU, primar acordare ajutor incalzire locuinta - 2022-01-14    - - -
3 11-01-2022 STAN DUMITRU, primar acordare ajutor incalzire locuinta - 2022-01-14    - - -
2 05-01-2022 STAN DUMITRU, primar majorare salariu echipa proiect - 2022-01-14    - - -
1 05-01-2022 STAN DUMITRU, primar majorare salariu echipa proiect - 2022-01-14    - - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină