• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Ceamurlia de Jos

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
20 12-02-2024 STAN DUMITRU, primar Privind apobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor create de catre Primaria comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea da -    -
19 05-02-2024 STAN DUMITRU, primar Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara da -    -
18 05-02-2024 STAN DUMITRU, primar Privind majorarea salariului de baza al d-lui B.I., secretar general, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei - -    - - -
17 05-02-2024 STAN DUMITRU, primar Privind majorarea salariului de baza al d-nei B.M., inspector, grad profesional superior, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei - -    - - -
16 05-02-2024 STAN DUMITRU, primar Privind majorarea salariului de baza al d-lui I.H.I., inspector, grad profesional asistent , in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei - -    - - -
15 05-02-2024 STAN DUMITRU, primar Privind majorarea salariului de baza al d-lui P.P.-N., inspector, grad profesional principal , in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei - -    - - -
14 05-02-2024 STAN DUMITRU, primar Privind majorarea salariului de baza al d-nei C.V.-C., consilier achizitii publice, grad profesional asistent, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei - -    - - -
13 02-02-2024 STAN DUMITRU, primar Privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei pentru solutionarea contestatiilor - -    - - -
12 31-01-2024 STAN DUMITRU, primar Privind stabilirea intinderii prejudiciului produs ca urmare a acordarii unor venituri salariale mai mari decat cele prevazute de lege si dispunerea masurilor de recuperare a prejudiciului constatat prin Raportul de audit financiar nr. 809 din 05.01.2024 al Camerei de Conturi Tulcea - -    - - -
11 31-01-2024 STAN DUMITRU, primar Privind organizarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Primăriei comunei Ceamurlia de Jos, județul Tulcea da -    -
10 31-01-2024 STAN DUMITRU, primar Privind respingerea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 2 titulari - -    - - -
9 31-01-2024 STAN DUMITRU, primar Privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 35 titulari - -    - - -
8 16-01-2024 STAN DUMITRU, primar Privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii “Reabilitare, Modernizare si Dotare Camin Cultural in satul Lunca, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea” - -    - - -
7 12-01-2024 STAN DUMITRU, primar Pentru aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi si a suplimentului pentru combustibili solizi sau petrolieri M.L. - -    - - -
6 12-01-2024 STAN DUMITRU, primar Pentru stabilirea modalității tranzitorii de aplicare a actelor administrative anterioare privind individualizarea indemnizațiilor pentru demnitari, precum și a salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceamurlia de Jos, începând cu 1 ianuarie 2024 - -    - - -
5 12-01-2024 STAN DUMITRU, primar Pentru aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi si a suplimentului pentru combustibili solizi sau petrolieri, P.M. - -    - - -
4 08-01-2024 STAN DUMITRU, primar Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara da -    -
3 08-01-2024 STAN DUMITRU, primar Privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2023, a sectiunii de dezvoltare - -    - - -
2 05-01-2024 STAN DUMITRU, primar Privind majorarea salariului de baza al dlui. P.P.-N. inspector, grad profesional principal , in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei - -    - - -
1 05-01-2024 STAN DUMITRU, primar Privind majorarea salariului de baza al dnei. C.V.-C., consilier achizitii publice, grad profesional asistent, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei - -    - - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină