• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Monitorul oficial local Ceamurlia de Jos: lista dispoziţiilor primarului - convocări şedinţe publice

Titlu Data publicării Observaţii Dispoziţie Anexe
Dispoziţia 54/19-04-2024 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara 28-04-2024    -
Dispoziţia 23/23-02-2024 Privind convocarea Consilului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta extraordinara 03-03-2024    -
Dispoziţia 20/12-02-2024 Privind apobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor create de catre Primaria comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea 21-02-2024    -
Dispoziţia 19/05-02-2024 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara 14-02-2024    -
Dispoziţia 11/31-01-2024 Privind organizarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Primăriei comunei Ceamurlia de Jos, județul Tulcea 09-02-2024    -
Dispoziţia 4/08-01-2024 Privind convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara 17-01-2024    -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină